Dzieje Parafii

DZIEJE KOŚCIOŁA I PARAFII W JEDLCU

1309- Posiadłość zakonu rycerskiego Joanitów z Poznania (K.D.W. II 929). Pierwszy najstarszy kościół w Jedlcu był drewniany i stał do przełomu XVI-XVII lub do lat 20-30 XVII w. i był pod wezwaniem św. Floriana.

1310- Założenie Parafii i kościoła w Jedlcu.

1331- Krzyżacy w Jedlcu.

1520- Tytuł kościoła św. Floriana (K.B.Ł. II 47), uposażenie kościoła to 2 łany, 3 ogrody, część rzeki Prosny.

1605- Jedlec wieś szlachecka.

1636- Jedlec należy do zamożnej rodziny Leszczyńskich

Budowa drugiego nowego kościoła – świątynia drewniana pod wezwaniem Niepokolanego Poczęcia NMP i św. Floriana.

1690- Budowa nowej plebanii.

1705- Szwedzi w Jedlcu.

1737- „W dzień św. Agnieszki” silny wiatr wywrócił drewniany kościółek pw. Niepokolanego Poczęcia NMP i św. Floriana.

1745- Wiatr ponownie niszczy kościół oraz całą wieś.

1746- Wzniesienie nowego kościoła w Jedlcu przez Mikołaja z Wybranowa Chlebowskiego Kapitana Liwskiego i jego żonę Annę z Wybranowa Świniarską, oddając świątynię pod opiekę św. Floriana Patrona.

1790- 3 luty. Przyłączenie parafii i kościoła do Turska

1802- 10 Października (II niedziela po św. Michale). Konsekracja Kościoła i Wielkiego Ołtarza przez biskupa sufragana gnieźnieńskiego Michała Macieja Kościesza Kosmowskiego- opata Klasztoru w Trzemesznie. Do wezwania św. Floriana Męczennika dodano również wezwanie Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Wielkim Ołtarzu są relikwie św. Wiktorii.

1811- 10 października. Wizytacja kościoła jedleckiego przez księdza Klemensa Walknowskiego.

1811- Obecność w jedleckiej świątyni relikwii św. Macieja Apostoła i św. Floriana Męczennika.

1830- „Boża rola” oparkaniona murowanym płotem zafundowanym przez Ewę Niemojewską.

1832- Zniknięcie relikwii św. Floriana i św. Macieja Apostoła

1850- Organy.

1852- lipiec – grudzień. Wybuch cholery w Jedlcu, zabrała 100 ludzi, najwięcej ze Starej Wsi. W tym czasie w Jedlcu przebywał ks. Józef Pawlicki, który był bardzo czynny w czasie cholery, spieszył z pomocą umierającym, „aby zawsze być gotów na usługi chorym spał nie rozpierając się”, sam padł od zarazy. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym za prezbiterium kościoła.

1857- Budowa bocznej kruchty, nowej murowanej zakrystii. Budowa nowej murowanej dzwonnicy, umieszczenie 2 dzwonów, trzeci jako sygnaturka na wieży. Fundatorem dzwonnicy jest Ewa Niemojewska. Ogrodzenie cmentarza grzebalnego płotem sztachetowym z dębowymi.

1858- Płonie stara plebania.

1860- Remont świątyni – fundatorem prac był Leopold Niemojewski – właściciel majątku Jedleckiego.

1869- Zrobiona brama na cmentarz.

1871- Zakup nowych organów.

1873- Utworzono Bractwo Przemienienia Pańskiego.

1878- 1885 – Parafia bez księdza na miejscu.

1897- 31 stycznia. Założono Bractwo Matek Chrześcijańskich. Przełożony: ks. Pleban May, Starsza: J.W. Jadwiga Niemojewska, dziedziczka dóbr Jedlec.

1896- Wstawiono w oknach prezbiterium dwa witraże: św. Jadwigę i św. Wincentego a Paulo.

1901- 1903 – Budowa kaplicy cmentarnej przez Niemojewskich.

1907- 3 października. Obecność w kościele srebrnego pacyfikału z relikwią św. Jozafata.

1908- Droga Krzyżowa wykonana z drewna lipowego przez Ignacego Kuczmę.

1910- Wybudowanie obecnego probostwa.

1911- Zakup 3 nowych dzwonów „Maria”, „Florianus”, „Hedwiga” (Jadwiga).

1914- Wybuch Wojny Światowej.

1917- Zabranie 2 dzwonów „Maria”, Florianus” przez Niemców.

1925- Odłączenie kościoła i parafii Jedlec od parafii Tursko.

1925- 3-7 maja. Misje święte prowadzone przez zakonnika reformata z Chocza.

1927- 3 maja. Corocznie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu.

1930- Odnowienie ołtarza głównego i przeniesienie dwóch ołtarzy bocznych z prezbiterium do nawy.

1930- 21 września w niedzielę, w dzień świętego Mateusza Apostoła nastąpiła konsekracja 4 nowych dzwonów „Stefan”, „Elżbieta”, „Stanisław”, „Florian” przez biskupa Antoniego Laubitza.

1930- 8 października „po raz pierwszy uderzyły dzwony już wiszące na miejscu oznaczonym swemu byłemu, długoletniemu, zacnemu staruszkowi proboszczowi ks. Bembenkowi, który w kilka dni po konsekracji dzwonów zmarł”.

1930- Istnieją w Parafii:

 • Bractwo Przemienienia Pańskiego
 • Bractwo Matek Żywego Różańca
 • Kółko Rolnicze
 • Stowarzyszenie Panien Żywego Różańca
 • Koło Śpiewackie
 • Towarzystwo Robotników Katolickich
 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
 • Stowarzyszenie Młodych Polek
 • Parafialna Akcja Katolicka
 • Ochotnicza Straż Pożarna

1931- 19 września srebrny Jubileusz kapłaństwa ks. Prowincjała Salezjanina Stanisława Pływaczyka, z tej okazji ów ks. Przywiózł do Jedlca i ofiarował relikwiarz Bł. Jana Bosko.

1932- 15 października poświęcenie Groty Matki z Lourdes przez ks. Ignacego Wachowiaka w asyście ks. Jana Nepomucena Kupczyka. Grotę ufundowała Rozalia Biegańska, a żelazny płot zrobił kowal Jan Trzebniak z okazji 75 Rocznicy Objawień w Lourdes.

1933- 6 marca. Urząd Wojewódzki uznaje za zabytek „Kościół parafialny p.w. św. Floriana w Jedlcu, który pochodzi z XVIII wieku i jako okaz późnobarokowego budownictwa przedstawia wartość zabytkową.

1933- Wprowadzono po raz pierwszy rekolekcje szkolne (ks. Ignacy Wachowiak).

1934- 10 czerwca prymicja ks. Michała Smętka salezjanka.

1935- 12 maja poświęcenie chorągwi Bractwa Żywego Różańca Panien z inicjatywy Rozalii Biegańskiej

1935-Pomalowanie ścian wewnątrz kościoła. Ornamenty geometryczne wokół okien i drzwi oraz stacji drogi krzyżowej. Wtedy też wykonano złocony napis na prezbiterium „Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, zyszczy nam, spuści nam”.

1939- II Wojna Światowa (1939-1945).

1940- Aresztowanie ks. Ignacego Wachowiaka.

1940- 7 października – całkowite zamknięcie miejscowej świątyni, zabranie 4 dzwonów i metalowych krzyży z cmentarza grzebalnego i wiele innych cenniejszych przedmiotów przez Niemców.

1945- kwiecień – Powrót ks. Ignacego Wachowiaka do Jedlca.

1945- 24 czerwca – odbudowa i uroczyste poświęcenie Pomnika Serca Jezusa przez ks. Antoniego Dobrzyńskiego

1947- 3 maja – poświęcenie dwóch dzwonów „Florian” i „Antoni”.

1950- Misje Święte upamiętnione drewnianym krzyżem na cmentarzy przykościelnym.

1953- 18 października – wizytacja dziekańska przez Aleksandra Szymańskiego

1954- 9 lipca – remont kaplicy cmentarnej i grody.

1954- 11-12 maja- wizytacja kanoniczna przez ks. Stanisława Brossa.

1955- Dni skupienia.

1956- 26 sierpnia – Śluby Jasnogórskie. Śpiewano w Jedlcu w kościele donośnie „Boże coś Polskę”.

1956- 11 listopada – poświęcenie sztandaru Młodzieży Męskiej.

1957- Zrobiono ganki na cmentarzu.

1957- Poświęcenie sztandaru Strażaków OSP Jedlec.

1957-24 listopada – poświęcenie elektrowni parafialnej i instalacji elektrycznej w kościele.

1959- 25-26 maja. Wizytacja przez biskupa Lucjana Biernackiego.

1962- Elektryfikacja organów.

1964- 25-31 maja – Misje Święte prowadzone przez redemptorystów z Torunia o. Antoni Lisiak i o. Józef Witek. Ustawiono również drewniany krzyż upamiętniający swe misje.

1965- 15-29 września prace malarskie świątyni. Malarz E. Juszczak z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego wykonał prace, wtedy też zamalowana napis i malowidła z 1935r.

1966- 14 kwietnia uroczystości milenijne. Wielu wiernych z Jedlca wzięło w nich udział w Katedrze Gnieźnieńskiej i majowych obchodach na Jasnej Górze.

1966- Remont hełmu wieży kościelnej i położenie nowej blachy.

1970- Położenie dachówki ceramicznej na kościele.

1970- Rzeźba św. Antoniego i rzeźba Męki Pańskiej do grobu wykonana przez artystę i rzeźbiarza Ignacego Kuczmę pochodzącego z Jedlca, zamieszkałego w Poznaniu.

1972- Nowy Ołtarz Soborowy w kościele.

1973- Nowe metalowe tabernakulum oraz nowe ławki boczne.

1974- 1978 Remont i konserwacja kościoła.

1975- Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Leona Jaśka

1975- 9-10 maj wizytacja przez biskupa Jana Czerniaka

1975- Istnieje już żywy różaniec, po jednej roży w każdym stanie.

1977-1978 – Malowanie wnętrza kościoła przez artystę malarza Tomasza Szukała z Poznania, ozdobienie ścian i stropu licznymi malowidłami.

1978- 8 grudnia. Poświęcenie malowideł przez biskupa Jana Czerniaka.

1978- Nagłośnienie kościoła.

1979- 15-23 maja. Misje Święte poprzedzające nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Misje prowadzili redemptoryści z Gliwic: o. Henryk Klimaj i o. Kazimierz Przybyłowicz.

1979- 22 maja. Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

1979-Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do ojczyzny. Wielu wiernych pojechało do Częstochowy na spotkanie z Ojcem Świętym.

1980- lipiec. Położenie chodnika wokół kościoła przez parafian.

1982- sierpień. Zrobiono bramę z dwoma bocznymi furtami w stylu rokoko.

1982- 20-23 luty. Rekolekcje jubileuszowe z okazji 600 lat Jasnej Góry poprowadził ks. Stefan Dzierżek T.J. z Kalisza.

1983- Ustawienie nowego ołtarza soborowego z pulpitem i balustradą.

1984- Tynkowanie kościoła z zewnątrz i konserwacja drzewa.

1986- 4 maja. Wizytacja pasterka biskupa pomocniczego Jana Michalskiego.

1987- Pięć róż Żywego Różańca istnieje.

1987- 11 października. Początek nawiedzenia rodzin w Jedlcu przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

1988- Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Pietrzaka.

1991- Remont kaplicy cmentarnej.

1991- 10 czerwca. Wizytacja biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego Bogdana Wojtusia.

1992- 25 marca. Powstanie Diecezji Kaliskiej, Dekanatu Gołuchowskiego. Patronem diecezji jest św. Józef.

1993- Nadal działa Bractwo Przemienienia Pańskiego.

1995- 21 marca. Wizytacja biskupa kaliskiego Stanisława Napierały.

1995- 23-24 maja. Nawiedzenie obrazu św. Józefa Kaliskiego.

1995- maj-lipiec. Wzmocnienie podmurówki kościoła.

1997- Prace remontowe wewnątrz kościoła, nowa podłoga, malowanie kościoła.

1997- 4 czerwca. Ojciec Św. Jan Paweł II w Kaliszu. Dużo wiernych pojechało na spotkanie z Ojcem Świętym.

1998- 28 maja. Uroczystość 50-lecia kapłaństwa dawnego proboszcza Włodzimierza Rabczewskiego.

1998- 27 września. Poświęcenie nowego sztandaru Matek Parafii Jedlec.

1999- 11 października. Wizytacja biskupa pomocniczego kaliskiego Teofila Wilskiego.

2000- 26-31 marca. Misje Święte. Prowadził je pasjonista o. Ryszard Góra.

2000- Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich księdza Alojzego Mendlikowskiego.

2003- październik. Nowy, duży, drewniany krzyż na cmentarzu grzebalnym.

2005- 2 kwietnia – śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. Po śmierci Jana Pawła II do dnia pogrzebu wieczorem odprawiano Msze Świętą za Papieża, a w dniu pogrzebu rano, by wierni mogli uczestniczyć w transmisji z uroczystości pogrzebowych.

2005- 14 września. Poświęcenie nowego krzyża misyjnego przy kościele.

2005- 16 października. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku mieszkańców Jedlca z inicjatywy młodzieży.

2005- 7 grudnia. Przysłanie wraz z pismem relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II – kawałek pasa od sutanny – przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza w odpowiedzi na pismo informujące o wydarzeniu z 16 października 2005 Przemysława Góralczyka.

2006- maj. Wykonanie relikwiarza – miniaturka papieskiego pomnika stojącego przez Kościołem św. Krzyża w Wiedniu.

2006- 21 maja. Uroczyste sprowadzenie relikwii błogosławionego Franciszka Stryjasa. Uroczystości przewodniczył Bp. Pomocniczy Kaliski Teofil Wilski.

2006- 11 czerwca. W uroczystości Trójcy Przenajświętszej wprowadzenie relikwii św. Ojca Pio przez ojca Bolesława Konopka ofm cap.

2006- 16 października. Automatyczne uruchamianie dzwonów „Św. Antoni”. „Św. Florian”.

2007- 6 maja. Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana, któremu przewodniczył ks. Prałat dr Jerzy Adamczak.

2007- 10 -17 listopada. Misje Miłosierdzia Bożego upamiętnione tablicą na słupie bramnym.

2007- 8 grudnia. Poświęcenie 2 dzwonów „Maryja” i „Św. Józef” przez proboszcza Pawła Zielińskiego, zakupionych ze składek parafian i z inicjatywy ks. Zielińskiego z okazji 700-lecia wsi Jedlec.

2008- 11 lipca. W dniu św. Benedykta Opata patrona Europy uruchomienie nowych 2 dzwonów.

2009- 4 maja. W każdy poniedziałek Msza Św. wotywna w intencji wszystkich mieszkańców Jedlca oraz nowenna do naszego św. Patrona w dobre przygotowanie się do obchodów 700 lat parafii.

2009- 19-20 maja. Adoracja Krzyża i najświętszego Sakramentu, który Jak Paweł II trzymał w rękach podczas Drogi Krzyżowej 25 marca 2005r.

2009- 5 lipca. 700 lat wsi Jedlec. Poświęcenie nowego krzyża na miejscu pochówku zmarłych na cholerę w 1852r.

2009- 8 grudnia. Poświęcenie odnowionego feletronu z obrazami św. Floriana i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej przez proboszcza z Kucharek ks. Sławomira Kosińskiego.

2010- 2 maja. Uroczyste obchody 700 lat Parafii pod przewodnictwem J.E.Ks.Bp. Teofila Wilskiego – Bp. Pomocniczego Diecezji Kaliskiej. Poświęcenie obelisku upamiętniającego te wydarzenie przy kościele. Poświęcenie odnowionego obrazu św. Floriana z głównego ołtarza. Sakrament Bierzmowania.

3 groby na cmentarzu kościelnym.

 • Śp. Konstancji Jurek (1827 – 1909)
 • Śp. Ks. Józef Pawlicki (+29 III 1853)
 • Grobowiec Śp. Niemojewskich (3 osoby)

O PARAFII

Jedlec to stosunkowo niewielka wieś położona wśród niezwykle malowniczych terenów pradoliny Prosny. Tutejszy kościół, któremu patronuje św. Florian, był świadkiem wielu ważnych wydarzeń dla niezliczonych pokoleń mieszkańców tych ziem. Jedlec występuje w dokumentach co najmniej od 1309 roku. Łatwo więc policzyć, że miejscowość w 2009 roku świętowała 700-lecie istnienia. Kolejna ważną datą jest rok 1310, kiedy to według tradycji założono miejscową parafię. Warto więc przy tej okazji przyjrzeć się bliżej jej losom.

Kościół znajduje się we wschodniej części Jedlca. Trafić do niego jest bardzo prosto dzięki specjalnie w tym celu ustawionemu drogowskazowi. Po drodze mijamy pomnik uświetniający wielki jubileusz wsi. Świątynia powoli wyłania się na końcu drogi spośród przewyższających ją, całkiem zresztą sporych rozmiarów, drzew. Przy bramie z pamiątkowymi tablicami, do których jeszcze wrócimy, znajdują się figury dwóch świętych. Jedna z nich to św. Florian, patron parafii, ze swoim atrybutem, czyli dzbanem wody. Budowę obecnie istniejącego kościoła prowadzono w latach 1745-1753 z fundacji starosty liwskiego Mikołaja Chlebowskiego w nietypowej dla tego obszaru konstrukcji szachulcowej. W drewnianych obiektach sakralnych tej części Wielkopolski zdecydowanie dominowała konstrukcja zrębowa, o czym można się zresztą przekonać obserwując licznie zachowane świątynie w tym regionie. Potocznie styl budowy zastosowany w Jedlcu określa się jako “mur pruski”. Pola pomiędzy belkami wypełniano cegłami oraz gliną, po czym tynkowano je zwyczajowo na kolor biały. Razem z czernią wieży o blaszanym hełmie i ciepłym kolorem dachówki tworzy to obraz niezwykłe przyjemny dla oka. Przy północnej ścianie znajduje się murowana zakrystia, a od południa kruchta. Świątynia została konsekrowana najprawdopodobniej 10 października 1802 roku przez biskupa gnieźnieńskiego i opata trzemeszyńskiego Michała Kosmowskiego. Dlaczego najprawdopodobniej? Inne źródła wskazują także na rok wcześniejszy, jednak zważywszy na to, iż 3 października 1802 roku biskup ten konsekrował sąsiedni kościół w Tursku, wydaje się być wysoce prawdopodobne, że to pierwsza data jest prawidłowa. Nie ma natomiast wątpliwości co do samego faktu obecności Michała Kosmowskiego w Jedlcu. Już za życia cieszył się on zasłużonym uznaniem, gdyż echa jego społecznej działalności wykraczały daleko poza Trzemeszno jak i samą Wielkopolskę. Ta ważna postać w 1790 roku z nadania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego otrzymała Order Świętego Stanisława. Tak się akurat złożyło, że w tymże roku jedlecki kościół z powodu szczupłych dochodów afiliował arcybiskup książę Michał Poniatowski do kościoła parafialnego we wspomnianym już Tursku. Zastrzeżono jednakże, aby proboszcz turski utrzymywał na miejscu wikariusza. Dzisiaj to ponownie osobna parafia licząca około 700 wiernych.

Wnętrze utrzymane jest w jednolitym stylu rokokowym pochodzącym z drugiej połowy XVIII wieku. Na wyposażenie składają się ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Niepokalanie Poczęta, dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica w kształcie drzewa rajskiego i kropielnica. Nowym nabytkiem są relikwie św. Floriana umieszczone w niewielkim relikwiarzyku wykonanym z brązu. Sprowadzono je 6 maja 2007 roku z Krakowa. W każdy poniedziałek odbywa się Msza św. wotywna ku czci tego świętego.

XIX wiek, okres zaborów i kulturkampfu, był trudny dla polskiego społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że Naród starał się sprzeciwiać wrogiej polityce. Jeśli nie poprzez czynną walkę to chociaż wybierając pracę organiczną. Było to hasło pozytywistów polskich głoszone po powstaniu styczniowym, wzywające do obrony bytu narodowego przez rozwój gospodarki, oświaty i kultury. Wielkimi krokami zbliżała się 200-setna rocznica zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku, właściwie ostatni taki tryumf oręża polskiego przed rozbiorami. Jan Matejko malował w związku z tym swoje wiekopomne dzieło, Juliusz Kossak wykonywał ryciny do „Dyariusza” Mikołaja Dyakowskiego, Rada Miasta Lwowa podjęła decyzję o budowie pomnika wodza, a sufragan gnieźnieński Antoni Andrzejewicz, który swoją drogą pierwsze nauki pobierał w Jedlcu, przygotowywał się do przemowy na wiecu w Gnieźnie. Postać Jana III Sobieskiego oraz jego największy sukces był natchnieniem dla wielu malarzy czy poetów. Zwycięstwo odniesione przez polskie wojsko nad Turkami szybko przeszło do legendy. Czyn ten z czasem stał się jednym z elementów kształtujących tożsamość narodową Polaków, szczególną rolę odgrywając w okresie zaborów. Pamięć o wielkim zwycięstwie i dzielnym królu starannie więc pielęgnowano. Co to ma jednak wspólnego z małą wsią leżącą nieopodal Kalisza? Otóż w 1883 roku i tutaj świętowano. Odsłonięto wtedy na bramie przed kościołem tablicę upamiętniającą odsiecz wiedeńską. Jest to jedna z kilku zachowanych do dzisiaj tablic wykonanych z inicjatywy polskiego patrioty Władysława Niegolewskiego. Wydarzenie to było musiało być niezmiernie ważne dla miejscowych parafian żyjących pod jarzmem obcego państwa. Na pomniku wzniesionym "ku pokrzepieniu serc" wybito wiekopomne słowa króla skierowane do papieża Innocentego XI: Veni, vidi, Deus vicit (Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył). Obok tego cennego zabytku, na drugim filarze bramy, odsłonięto ponad 120 lat później tablicę wykonaną z brązu upamiętniającą Misje Bożego Miłosierdzia, które zakończyły się tutaj w 2007 roku. Podobnych pamiątek nie brakuje w Jedlcu, co jest wyrazem szacunku dla ważnych wydarzeń z przeszłości. Tego samego roku z inicjatywy księdza proboszcza Pawła Zielińskiego zakupiono dwa nowe dzwony – Maryja oraz św. Józef na zbliżający się jubileusz 700-lecia Jedlca. Biją one codziennie na Anioł Pański. Uruchomiono je uroczyście 11 lipca 2008 roku w dniu św. Benedykta – patrona Europy. Dołączyły one do już dwóch istniejących dzwonów– św. Antoniego i św. Floriana z 1947 roku.

Drugiego maja 2010 roku odsłonięto pod kościołem pomnik upamiętniający 700-lecie parafii.
Aleksander Liebert

Księża pełniący posługę duszpasterską w Parafii Jedlec

Ks. Stanisław Pierwoszewski 1469-
Ks. Augustyn 1485-
Ks. Wojciech Konrad Turski 1498-1509
Ks. Wojciech Szczurski -1534
Ks. Leonard Stawski 1546-
Ks. Stefan Borszawita 1595-1609
Ks. Stefan Sigillis 1620-
Ks. Franciszek Leszczyc Mierzewski 1690-
Ks. Daniel Przybylewicz - zakonnik franciszknin, minoryta 1699-
Ks. Bernard Kaczorowicz - zakonnik franciszkanin 1700-1702
Ks. Stanisław Kraszecki - wikariusz komendarz 1702-1704
Ks. Wojciech Wysiemierski - komendarz 1704-1708
Ks. Jan Wilski - komendarz  
Ks. Hieronim Małecki - wikariusz  
Ks. Wojciech Trawicki -komendarz  
Ks. Jak Zdzieszyński - wikariusz 1708-1709
Ks. Aleksy Marceli Świderski - pleban 1709
Ks. Jan Antoni Krobanowski- pleban 1712-1717
Ks. Bonawentura Gitlewicz - wikariusz 1713
Ks. Walenty Lisiecki - proboszcz 1717-1746
Ks. Stanisław Nizorski - wikariusz 1723-1729
Ks. Franciszek Habdowski - wikaiusz 1732-1736
Ks. Aleksnder Zieliński (proboszcz Gołuchowa) 22 VI - 20 VII 1746
Ks. Franciszek Skrzypiński - proboszcz 1746-1789
Ks. Franciszek Skrawczyński 1789-
Ks. Ignacy Krąkowski 1789-
Ks. Jak Napomucen Alojzy Karpieński 1790-1792
Ks. Józef Kalinowski - franciszkanin z Kalisza - kapelan 1792-1793
Ks. Klniewski i Ks. Nowakowski 1793-1793
Ks. Norabowski - wikariusz 1793-1793
Ks. Józef Karpieński 1797-
Ks. Roch Alscher - bernardyn kapelan wikariusz 1801-1802
Ks. Feliks Górski - zakonnik - wikariusz 1802-1804
Ks. Benedykt Chudecki - bernardyn - wikariusz 1802-1804
Ks. Klemens Trzebiakowski - paulin - wikariusz 1802-1804
Ks. January Czyżewski - franciszkanin - wikariusz 1804-1807
Ks. Hilary Nowacki 1804-1807
Ks. Adam Urbanowicz - wikariusz 1807-1808
Ks. Józef Karpieński - komendarz w Jedlcu 1808-1810
Ks. January Czyżewski - wikariusz 1808-1810
Ks. Michał Siwczyński - proboszcz 1808-1815
Ks. Franciszek Ławicki - wikariusz 1809
Ks. Andrzej Kalinowski - bernardyn - wikariusz 1810-1811
Ks. Jan Pyzulski - wikariusz 1812
Ks. Andrzej Kalnowski 1817-1818
Ks. Roch Król 1817
Ks. Franciszek Kowalski - wikariusz 1818-1823
Ks. Teodor Mikstacki - komendarz 1818-
Ks. Gabriel Cedrowicz - administrator 1818-1819
Ks. Makary Falkiewicz - administrator 1819-1821
Ks. Franciszek Pełczyński 1822-1838
Ks. Wojciech Subczyński - wikariusz 1823-
Ks. Zachariusz Pośpieszyński 1823-
Ks. Polikarp Schuetz 1826-
Ks. Wojciech Niedzielski - wikariusz 1827-1835
Ks. Polikarp Schuetz 1835-
Ks. Szymon Krebens - zakonnik 1837-
Ks. Józef Obst - wikariusz 1837-
Ks. Baltazar Trzeskowski - bernardyn - wikariusz 1837
Ks. Feliks Laazner - reformat z Chocza - wikariusz 1838-1845
Ks. Błażej Kowalski- "exgwardian" z Chocza - wikariusz 1844-1845
Ks. Ksawery Garoliński - wikariusz 1845
Ks. Józef Karpieński - proboszcz 1838-1845
Ks. Ksawery Garoliński - proboszcz 1846-1852
Ks. Józef Pawlicki 1852-1853
Ks. Ksawery Garoliński - proboszcz 1853-1856
Ks. Pluciński 1856-1856 (3 m-ce)
Ks. Tomasz Basiński - proboszcz 1857-1896
Ks. Edward Szymański - wikariusz 1857-1861
Ks. Chmarzyński - wikariusz 1861-
Ks. Antoni Obst - wikariusz  
Ks. Franciszek Speers - wikariusz -1867
Ks. Ignacy Gronkowski - wikariusz 1867-1869
Ks. Czesła Sulczewski - wikariusz 1869-1878
Ks. Stanisław Krakowski - wikariusz 1885-1887
Ks. Teofil Jany - wikariusz 1885-1887
Ks. Stanisław Müller - wikariusz 1891-1894
Ks. Franciszek Krieger - wikariusz 1894
Ks. Józefowicz  - wikariusz 1894
Ks. Alfons Kaczmarek - wikariusz III - XII 1896
Ks. Leon Laskowski - proboszcz 1896-
Ks. Franciszek Maj - proboszcz 1896-
Ks. Józef Kozłowicz - wikariusz 1902-1908
Ks. Bolesław Dzięgiecki - proboszcz 1907-1908
Ks. Łukasz Bembenek - proboszcz 1908-1929
Ks. Jurek - wikariusz 1908-
Ks. Pankowski - wikariusz  
Ks. Langner - wikariusz  
Ks. Dahlke  - wikariusz  
Ks. Grski - wikariusz  
Ks. Szymoniak - wikariusz  
Ks. Pawłowski - wikariusz  
Ks. Szajnowski - wikariusz  
Ks. Żółtowski - wikariusz -1922
Ks. Stanisław Głecki - proboszcz 1929-1932
Ks. Jan Nepomucen Kupczyk 1932-1932
Ks. Ignacy Wachowiak - proboszcz 1932-1940; 1945
Ks. Antoni Dobrzyński - proboszcz 1945-1954
Ks. Włodzimierz Rabczewski (więzeń Dachau) - proboszcz 1954-1958
Ks. Henryk Rybczyński - proboszcz 1958-1962
Ks. Leon Jasiek - poboszcz 1962-1986
Ks. Stanisław Pietrzak - proboszcz 1986-1995
Ks. Alojzy Mendlikowski - proboszcz 1995-2004
Ks. Paweł Zieliński - proboszcz 2004-
braki w datach są spowodowane lukami w dokumentacji prafialnej

Księża pochodzący z Parafii Jedlec

Ks. Stanisław Pływaczyk - salezjanin 1880-1969
Ks. Wojciech Pływaczyk - salezjanin 1891-1941
Ks. Stefan Pływaczyk - salezjanin; więzień Dachau 1893-1981
Ks. Michał Smętek - salezjanin 1904-1969
Ks. Stefan Smętek - salezjanin 1919-1940
Ks. Ignacy Pływaczyk - salezjanin 1934-1991
Ks. Józef Sołtysiak 1935-2003
Ks. Tadeusz Gawroński 1930-
Ks. Kazimierz Walczak 1937-
O. Kryspin (Zygmunt) Kasprzak OFM 1937-
Ks. Zbigniew Garczarek 1948-

Organiści Parafii Jedlec

Marcin 1749
Tomasz 1864
Bonawentura Gałczyński 1865
Marcin 1778
Tomasz Choicki 1811
Jan Koproski 1832-1838
Józef Przybylski 1853-1858
Teofil Weber 1862-1909
Robert Koszela 1908-1919
Józef Kunte 1909-1919
Stefan Szulc 1922-1939
Jan Sobczak 1956-1975
Ryszard Kasprzak 1975-