Modlitwy

4 maja
ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej:
Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
W Krakowie: Patrona miasta – Święto

Florian był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za wiarę, został utopiony w rzece Aneso w roku 304. Pod koniec XII wieku sprowadzono jego relikwie do Krakowa. Strażacy i hutnicy czczą go jako swojego patrona. Papież Paweł VI ogłosił świętego Floriana patronem diecezji katowickiej, obok świętej Barbary, dziewicy i męczennicy.

Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie wielkanocnym

GODZINA CZYTAŃ

HYMN
  • 1 Miasto dostojne, królewski Krakowie, Wysławiaj pieśnią swojego patrona, Który cię zawsze otaczał opieką I bronił w każdej potrzebie.
  • 2 Pan go powołał do chwały męczeństwa, By uczestniczył w cierpieniach Jezusa, On zaś z weselem podążył śladami Swojego Mistrza i Króla.
  • 3 Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom Palonym ogniem podstępnej pokusy; Gasi płomienie grożące zagładą I niesie słabym otuchę.
  • 4 Proś więc, Krakowie, świętego Floriana, Którego ciało spoczywa w twych murach, Aby cię chronił przed zła nawałnicą I rosą łaski orzeźwiał.
  • 5 Błogosławiony niech będzie na wieki Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały Z Duchem Najświętszym za dar ocalenia Od żaru wrogiej otchłani. Amen.
II CZYTANIE

Z Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza

(księga VI)
Za zmiłowaniem Bożym przybył Polsce nowy orędownik i opiekun

Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych próśb księcia i monarchy polskiego, Kazimierza, których już łaskawie wysłuchał jego poprzednik, Aleksander III, postanawia dać wymienionemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika, świętego Floriana. Na większą cześć zarówno świętego, jak Polaków, posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny, Idziego. Ten przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil.

Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem Bożym przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika. Do niej bowiem wniesiono w tłumnej procesji ludu wymienione ciało i tam je złożono, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko jej chwała.

Na cześć zaś świętego męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował dla niego poza murami Krakowa z wielkim nakładem kosztów kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana nadawać na chrzcie to imię swoim synom.

Responsorium 2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-11
w. W dobrych zawodach wystąpiłem, † bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. * Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. / Alleluja.
k. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpieniach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę do zmartwychwstania. W. Na ostatek.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA HYMN

  • 1 Kiedy zabłysła nam zorza I słońce wschodzi na niebie, Kraków cię sławi, Florianie, W radosnym dniu twego święta.
  • 2 Męką wyznałeś przed światem Chrystusa, Króla światłości, Odtąd z braterską pomocą Przychodzisz wszystkim proszącym.
  • 3 Wejrzyj z miłością na miasto, Którego jesteś patronem, Broń nas od żaru zawiści I od gorąca niezgody.
  • 4 Wylej na serca wzburzone Łagodny strumień pokoju; Tych zaś, co gaszą płomienie, Przed złą przygodą ochraniaj.
  • 5 Ojcu, Synowi, Duchowi Niech będzie chwała na wieki; Cześć Florianowi świętemu Za jego wierną opiekę. Amen

Ant. do pieśni Zachariasza Wspomóż nas, chwalebny męczenniku, Florianie, * gdy zaświta jutrzenka wieczności: / niech Chrystus, Słońce sprawiedliwości, otworzy nam bramy niebios. / Alleluja.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, † za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności * i zachowaj nas od pożarów. Przez naszego Pana.

NIESZPORY

Hymn Miasto dostojne
Ant. do pieśni Maryi Florian, chwalebny wyznawca, * porzucił ziemski oręż dla służby w szeregach Pana, / życie swe oddał dla Chrystusa i z Nim się raduje w królestwie niebios. / Alleluja.

Pobożni ludzie, w głos Pana chwalicie
Miłością Jego Serca rozpalacie,
Wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia
Oddajcie Bogu niskie skłonienia.
Uznajcie wielką w tym dobroć Pana,
że nam obrońcę dał – Floryjana,
Którego pewni będąc przyczyny
Głośmy przed światem cne jego czyny.
Stąd zaufani w Twojej obronie
Prosimy Ciebie święty Patronie
Strzeż nas w pokoju umacniaj w wierze
I kto Cię wzywa niech pomoc bierze.
Spraw, że i teraz gdy Cię błagamy
Skutku próśb naszych niech doznawamy
Ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach,
Bądź nam patronem w wszelkich złych razach.
Lecz nade wszystko chroń od zarazy
Złych obyczajów Boga obrazy.
A niech zakwitnie starym zwyczajem
Pobożność ojców z miłością wzajem.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO FLORIANA

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Strażniczko wiary, módl się za nami.
Święty Florianie,
Nieustraszony Męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej,
Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę,
Wzorze żarliwej modlitwy,
Mężny Rycerzu Chrystusowy,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy,
Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami,
Pelikanie męczeńską krwią płynący,
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności,
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, kominiarzy, garncarzy i piwowarzy,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami, Święty Florianie,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne aż do męczeńskiej śmierci wyznawanie wiary, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem, zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA STRAŻAKÓW

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.